PAVA ry

Pohjoisen audiovisuaaliset ammattilaiset PAVA ry on media- ja pelialan etujärjestö. Tehtävämme on edistää alalla toimivien yhtiöiden ja henkilöiden ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja pohjoisessa Suomessa.

PAVA on aktiivisesti yhteydessä alueellisiin poliittisiin vaikuttajiin sekä elinkeinoelämän tukiorganisaatiohin ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon toimialaa hyödyttävällä tavalla.

PAVA pyrkii toiminnallaan edistämään media- ja pelialan yritysten tunnettavuutta niin toimialan sisällä kuin kaikkien muidenkin keskuudessa. Verkostoituminen on siis pavalaisille tärkeää.

PAVAn perustehtävänä on myös vaikuttaa alan koulutukseen ja hanketoimintaan, joten luonnollisesti haluamme olla mukana tarjoamassa erityisesti sisältöjä jäsenyritysten tarpeiden pohjalta. Olemme myös aktiivisessa keskusteluyhteydessä oppilaitoksiin.

Tutustu yhdistykseen tarkemmin

Jäsenyrityksiämme ovat mm.